Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

VÝROBKY PRO APLIKACI SYSTÉMŮ ZESILOVÁNÍ


VÝROBKY PRO APLIKACI SYSTÉMŮ
NÁZEVSTRUČNÝ POPISODKAZ
DRIZORO WRAPFlexibilní tkanina z uhlíkových vláken vedených v jednom směru pro opravy a zesilování betonových a zděných konstrukcí
DRIZORO CARBOMESHTkanina z uhlíkových vláken uspořádaných ve dvou kolmých směrech pro opravy a zesilování betonu, zdiva, dřeva a oceli
DRIZORO COMPOSITELamely z uhlíkových vláken v epoxidové matrici pro zesilování betonových, ocelových a dřevěných konstrukčních prvků

DRIZORO CARBORODTyče z uhlíkových vláken pro zesilování betonových a zděných konstrukcí

MAXPRIMER–C
Epoxidová pryskyřice pro penetraci a utěsnění pórů, letní a zimní verze
MAXEPOX–CP
Nivelační hmota pro vyrovnání povrchů před lepením tkaniny z uhlíkových vláken
MAXEPOX–CS
Epoxidová pryskyřice – lepidlo pro lepení tkanin a lamel z uhlíkových vláken

CONCRESEAL CARBOFIX
Lepidlo na bázi cementu pro lepení tkaniny DRIZORO CARBOMESH
MAXEPOX W
Epoxidový primární nátěr pro dřevěné povrchy
MAXEPOX CARBOFIX
Epoxidové lepidlo pro lepení lamel z uhlíkových vláken, vyrovnávací hmota
VÝROBKY PRO PŘÍPRAVU A OPRAVY PODKLADU
NÁZEV
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXREST
Malta pro konstrukční opravy s rychlým tuhnutím bez smršťování
MAXRITE 500
Malta pro konstrukční opravy s rychlým tuhnutím, modifikovaná polymery, inhibitory koroze, se syntetickými vlákny

MAXRITE 700
Malta pro konstrukční opravy s normálním tuhnutím, modifikovaná polymery, inhibitory koroze, se syntetickými vlákny

MAXRITE S
Malta pro konstrukční opravy, modifikovaná polymery, pro opravy velkých ploch

MAXREST PASSIVE
Pasivátor oxidů a protikorozní ochrana pro betonářskou výztuž a ocelové povrchy
MAXEPOX INJECTION
Epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž trhlin v podkladu
MAXEPOX INJECTION-R
Epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž trhlin v podkladu za nižších teplot

VÝROBKY PRO ZÁVĚREČNOU ÚPRAVU A OCHRANU ZESÍLENÍ
NÁZEV
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXURETHANE 2C
Dvousložkový polyuretanový ochranný a dekorativní nátěr

CONCRESEAL PLASTERING
Vodotěsná omítka na bázi cementu s dekorativní texturou

MAXSHEEN
Vodotěsný a dekorativní akrylátový nátěr

MAXSHEEN ELASTIC
Elastický nátěr pro ochranu, hydroizolaci a dekorativní úpravy betonu a zdiva

MAXSEAL FLEX
Pružná hydroizolační a ochranná stěrka na bázi cementu pro beton a zdivo

MAXQUICK
Vodotěsná stěrka na bázi cementu s jemnou texturou pro závěrečné dekorativní úpravy

OSTATNÍ VÝROBKY
NÁZEV
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXEPOX SOLVENT
Rozpouštědlo pro epoxidové výrobky
APLIKAČNÍ VÁLEČEK
Kovový váleček pro lepení tkanin z uhlíkových vláken


Celý sortiment výrobků DRIZORO je k dispozici na www.drizoro-cz.cz.