Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

O SPOLEČNOSTI

DRIZORO, S.A.U., která byla založena v roce 1977, představuje nezávislou španělskou firmu produkující stavební chemii ve světovém měřítku. Její mezinárodní charakter prezentuje zastoupení v pěti světadílech a ve více než čtyřiceti zemích světa, kde určujícími prvky jsou kvalita, cena a servis.

Po celou dobu existence společnosti DRIZORO, S.A. se rozvíjí její výrobní aktivita, která je založena na výzkumu, vývoji, výrobě a komercionalizaci výrobků pro stavebnictví, v oboru tak důležitém jako jsou hydroizolace, sanace a obnova stavebních konstrukcí.

S cílem garantovat nejvyšší standardy kvality výrobků a služeb v souladu s aktuálními požadavky trhu je společnost DRIZORO S.A. zapojena do systému celkové kvality s respektováním ochrany životního prostředí na základě norem UNE-ISO 9001 a UNE-EN-ISO 14001.