Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

DRIZORO ® WRAP

Systém DRIZORO® WRAP je tvořen tkaninou z čistých jednosměrných uhlíkových vláken. Je dodáván v různých šířkách, tloušťkách a s různým modulem pružnosti. Tkanina se lepí k podkladu pomocí epoxidových lepidel a vytváří tak laminát in situ.


FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TKANINY Z JEDNOSMĚRNÝCH UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
 Název výrobkuDRIZORO® WRAP 200DRIZORO® 
WRAP 300

DRIZORO® 
WRAP 600

DRIZORO® 
WRAP HM

 Tloušťka (mm)0,1110,1670,3330,163
 Modul pružnosti (MPa)2,3 . 1052,3 . 105
2,3 . 105
2,3 . 105


VÝROBKY PRO APLIKACI SYSTÉMU
NÁZEVSTRUČNÝ POPISODKAZ
DRIZORO WRAPTkanina z jednosměrných uhlíkových vláken
MAXPRIMER–C
Penetrační pryskyřice
MAXEPOX–CP
Nivelační hmota
MAXEPOX–CS
Epoxidové lepidlo pro lepení tkaniny z uhlíkových vláken

Další výrobky, zejména pro konstrukční opravy betonu, ošetření výztuže, injektáž trhlin apod., z široké škály, jsou k dispozici na www.drizoro-cz.cz.