Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

DRIZORO ® COMPOSITE

DRIZORO® COMPOSITE je laminát z uhlíkových vláken v epoxidové matrici získaný kontinuálním a automatizovaným procesem pultruze. Jeho vysoká pevnost v tahu společně s nízkou hmotností a snadností aplikace z něj činí systém vhodný pro zesilování betonových, ocelových a dřevěných prvků, které jsou vystaveny tahovému napětí za ohybu.

DRIZORO® COMPOSITE se lepí k povrchu podkladu pomocí konstrukčního epoxidového lepidla MAXEPOX® CARBOFIX.


FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LAMEL Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
 Název výrobkuDRIZORO®
COMPOSITE 1405
DRIZORO®
COMPOSITE 1410

 Šířka (mm)50100
 Tloušťka (mm)1,4
 Modul pružnosti (MPa)1,65 . 105
 Pevnost v tahu při přetržení (MPa)
2 600
 Protažení do přetržení (%)1,60


VÝROBKY PRO APLIKACI SYSTÉMU
NÁZEVSTRUČNÝ POPISODKAZ
DRIZORO COMPOSITELamely z uhlíkových vláken
MAXEPOX SOLVENTEpoxidové rozpouštědlo
MAXPRIMER–C
Penetrační pryskyřice
MAXEPOX W
Primární nátěr pro dřevěné povrchy
MAXEPOX CARBOFIX
Epoxidové lepidlo pro lepení lamel z uhlíkových vláken, vyrovnávací hmota

Další výrobky, zejména pro konstrukční opravy betonu, ošetření výztuže, injektáž trhlin apod., z široké škály, jsou k dispozici na www.drizoro-cz.cz.