Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

DRIZORO ® CARBOMESH

DRIZORO® CARBOMESH je kompozitní systém založený na tkanině z uhlíkových vláken s vysokou pevností, která je uspořádaná ve dvou kolmých směrech, a která je určena pro opravy a zesilování konstrukcí z betonu, zdiva a dřeva. Může být lepena epoxidovou směsí nebo cementovou maltou.


FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI BIAXIÁLNÍ TKANINY Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN
 Název výrobkuDRIZORO®
CARBOMESH 160
DRIZORO®
CARBOMESH 210

 DRIZORO®
CARBOMESH 300

 Gramáž (g/m2)160 ± 5%210 ± 5%300 ± 5%
 Modul pružnosti (MPa)2,3 . 105


VÝROBKY PRO APLIKACI SYSTÉMU
NÁZEV
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
DRIZORO CARBOMESH
Biaxiální tkanina z uhlíkových vláken

MAXPRIMER–C
Penetrační pryskyřice

MAXEPOX–CP
Nivelační hmota

MAXEPOX–CS
Epoxidové lepidlo pro lepení biaxiální tkaniny

CONCRESEAL CARBOFIXCementové lepidlo pro lepení biaxiální tkaniny


Další výrobky, zejména pro konstrukční opravy betonu, ošetření výztuže, injektáž trhlin apod., z široké škály, jsou k dispozici na www.drizoro-cz.cz.