Zesilování konstrukcí

uhlíkovými vlákny

Zesilování konstrukcí kompozitními materiály z uhlíkových vláken

   Důvody použití zesilovacích systémů

  Renovace stavebních konstrukcí

•  Zesilování konstrukcí v důsledku změny účelu použití

•  Opravy poškozených konstrukcí

•  Náprava chyb vzniklých v projektové nebo realizační fázi

•  Přizpůsobení novým požadavkům norem

•  Zesilování konstrukcí před účinky zemětřesení

           

    Oblasti použití

 STROPNÍ KONSTRUKCE 


 SLOUPY 


 MOSTNÍ KONSTRUKCE


 KOMÍNY


TRÁMY


KONZOLY


TUNELY


HISTORICKÉ BUDOVY


    Výhody systému externí výztuže z uhlíkových vláken

  Vysoká pevnost v tahu

•  Je velmi lehký

•  Má mnohostranné použití

•  Snadná a rychlá instalace

•  Zesilování konstrukcí v ohybu, smyku a tlaku

•  Zajišťuje kompatibilitu deformací            

•  Vysoká životnost bez údržby

•  Jednoduchý výpočet systému v počítači

           

    Co jsou kompozitní materiály?

Kompozitní materiál se skládá ze dvou nebo více různých materiálů, přičemž kompozitní vlastnosti jsou lepší než vlastnosti těchto základních materiálů odděleně.

Nosný materiál: kompozitní materiály, které zajišťují pevnost (uhlíková vlákna)

Matrice: Pojicí materiál, který zprostředkovává přenos sil mezi nosnými materiály (lepidlo)